Adatvédelmi tájékoztató

TECHBÚVÁR KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

 

1.           Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 • Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 • a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
 • Társaságunk az Ön személyes adatait
 • az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
 • egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
 • illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

 

  

2.          Kik vagyunk?

Vállalkozó
/ Vállalkozás neve /  

 TECHBÚVÁR KFT

Székhely

2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 4-7

Weboldal

 www.techbuvar.hu

Postacím

2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 4-7

E-mail
cím

info@techbuvar.hu

Adószám

14294291-2-11

Cégjegyzékszám

11-09-013687

 

 

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi
tisztviselő kinevezésére

Társaságunk tárhely szolgáltatója:

Tárhelyszolgáltató neve

LEBAKER Kft.

Tárhelyszolgáltató
székhelye

1173 Budapest Borsó utca 12-32.

Tárhelyszolgáltató honlapja

cweb.hu

Tárhelyszolgáltató email címe

support@cweb.hu

Társaságunk az adatok kezelése
során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi
adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Adatkezelő

Cím

Felelősségi körök

Techbúvár Kft.

2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 4-7

Összes
tevékenység

Amennyiben az adatfeldolgozóink
körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.

Az általunk kezelt
adatok:

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja

Jogalap

Kezelt adatok

Időtartam

Honlap látogatása

Cél a honlap rendeltetésszerű
és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének
ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók
beazonosítás, a látogatottság mérésére, statisztikai célok

Társaságunk jogos érdeke

IP cím a látogatás időpontja a meglátogatott aloldalak adatai, az Ön
által használt operációs rendszer és böngésző típusa

1 hónap

Regisztráció a
honlapon

Cél a látogatóinknak teljesebb felhasználói
élmény nyújtása értesítés üzemszünetről, társaságunk elérhetőségének
módosulásáról, stb.

hozzájárulás

vezetéknév, keresztnév

születési időpont (16 vagy 18 életév betöltésének igazolásához)

e-mail cím

a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás
visszavonásáig

Hírlevél szolgáltatás

Cél: kapcsolattartás, Önt új akciókról, új
termékeinkről értesítjük

hozzájárulás

teljes név,

születési időpont (16 vagy 18 életév betöltésének igazolásához)

e-mail cím

egyéb, nem kötelezően megadandó adatok, pl. érdeklődési kör, lakhely, stb.

hírlevélről történő leiratkozásig

Direkt marketing
szolgáltatás

az Ön vásárlói szokásainak elemzése alapján személyre szabott
ajánlatokat készítünk és küldünk, üzletszerzési célból Önt megkeressük, az
általunk forgalmazott termékekről és szolgáltatásokról tájékoztatókat
küldünk.

hozzájárulás

teljes név,

születési időpont (16 vagy 18 életév betöltésének igazolásához)

e-mail cím,

telefonszám (nem kötelező)

egyéb, nem kötelezően megadandó adatok, pl. érdeklődési kör, lakhely, stb

direkt marketing szolgáltatásról leiratkozásig

Ügyintézés, panasz

        
észrevételre, panaszra válaszadás

        
jogi kötelezettség

        
teljes név

        
e-mail cím

        
telefonszám

        
levelezési cím

       
egyéb személyes
üzenet

        
5 évig

A weboldalunk látogatóinktól csak
akkor kérjük személyes adataikat, ha regisztrálni, bejelentkezni szeretnének,
illetve nyereményjátékban részt venni.

A regisztráció illetve marketing szolgáltatásaink
igénybevétele kapcsán megadott személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a
látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön a info@techbuvar.hu e-mail, illetve postacímen kérhet
további tájékoztatást, válaszunkat 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon
belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

3.          Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban:
sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön
számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja
el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.)
többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és
használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak
módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a
számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők
„súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékozta-tást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes
hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid
tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó,
terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő
munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés
már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás
megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket,
amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot
gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem
vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg
nem az elvárt módon működik.

 

 

Milyen sütiket alkalmazunk?

Név

Szolgáltató

Cél

Lejárat

Típus

      

        _ga

techbuvar.hu

       
Regisztrálja az
egyedi azonosítót, amely statisztikai adatokat generál arra nézve, hogy a
látogató hogyan használja a webhelyet.

      
 

       
2 év   

        
         

         HTTP

      
        

       _gat

techbuvar.hu

        
A Google Analytics
által használt thottle request szerinti arányt tárolja.

       
 

        
Session

        
 

        
HTTP

      
 

        
_gid

techbuvar.hu

      
Regisztrálja az
egyedi azonosítót, amely statisztikai adatokat generál arra nézve, hogy a
látogató hogyan használja a webhelyet.

        
 

        
Session

        
 

        
HTTP

      
 

       
collect

        
       

         google-analytics.com

        
Used to send data to
Google Analytics about the visitor’s device and behaviour. Tracks the visitor
across devices and marketing channels.

        
 

        
Session

        
 

        
Pixel

A harmadik féltől származó sütiről
(third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/,
az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu
olvashat

4.         Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos
adatkezelésünkről

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre
a regisztráció illetve a Tár-saságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért
kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára,
helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan
vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait
adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással
rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor
ingyenesen visszavonhatja

·        a regisztráció törlésével,

·        az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával,
illetve

·        a regisztráció során feltétlen kitöltendő
bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás
visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai
okokból 30 napos határidővel
vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk
teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a
hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha
valamelyik látogatóink bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét
támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg
adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a
polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának
időtartama alatt.

5.          Mit kell tudni direkt marketing és hírlevél célú
adatkezelésünkről?

Ön a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később,
hírlevél és/vagy direkt marketing regisztráció felületén tárolt személyes
adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű
kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait
marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás
visszavonásáig – az Ön adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés
céljából is kezeljük és az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint
tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6.§).

Ön a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél
tekintetében együttesen vagy külön-külön is megadhatja illetve azt/azokat
ingyenesen és bármikor visszavonhatja.

A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás
visszavonásának tekintjük. A direkt marketing és/vagy hírlevél célú
adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a
honlapunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának. Ez hogy
van? Mit és milyen alapon őrzünk meg, ha a hírlevél hozzájárulást visszavonta?
A hozzájárulások esetében minden hozzájárulás egy adott célra szól, így a holnapon
regisztrálás és a hírlevélre jelentkezés két külön cél, két külön adatbázis, a
kettő nem függhet össze. Az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból 15  napos határidővel vállaljuk.

6.         Mit kell tudni a nyereményjátékokról?

Társaságunk kampányjelleggel szervezhet nyereményjátékokat,
melyek eseti feltételeit külön szabályzat tartalmazza. Az aktuális akció
szabályzata minden esetben megtalálható a honlapunk nyitó oldalán, központi
helyen elhelyezett linken.

7.         Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek
között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek
kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával
ellentétes célokra az Ön személyes adatait. További információ a 2. pontban
található.

Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség,
adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás
adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik
Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket
teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában
részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben –
titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait
megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb
intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát,
rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől,
megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen
egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük
a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú
dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések
keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk.
Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli
adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak.
Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél
biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért
azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett
adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága
és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön
segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési
jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

8.      Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Ön az adatkezelésről  tájékoztatást kérhet, kérheti az általunk kezelt személyes adataik

        helyesbítését, módosítását, kiegészítését,

·        tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),

·        bíróság előtt jogorvoslattal élhet,

·        a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve
eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html). Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410

·        E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt,
illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

·        adatairól,

·        azok forrásáról,

·        az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,

·        időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjairól,

·        az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,

·        adatvédelmi incidensek körülményeiről,
hatásairól és az elhárításukra valamint meg-előzésükre tett intézkedéseinkről,
továbbá

·        az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított 15 napon belül (legfeljebb
azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes
kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási
kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést
visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a
tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben
foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a
bírósági jog-orvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről
tájékoztatással.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról,
megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban
az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés
elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti
kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül
(legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával –
elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a
bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen,
a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül (legfeljebb
azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban
tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott,
abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és
adat-továbbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a
tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban
továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése
érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha
bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha
elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó
napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe
tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi
állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat
panasszal.

Kérjük Önt, hogy
mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával –
egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse
meg Társaságunkat.

9.         Melyek a főbb irányadó jogszabályok
tevékenységünkre?

·        
a természetes személyeknek a személyes adatok
kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete
(GDPR)

·        
az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)

·        
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (Ptk.)

·        
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)

·        
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C.
törvény – (Ehtv)

·        
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.
törvény (Fogyv tv.)

·        
a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről
szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

a gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

10.      Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési
tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon
tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a:

https://www.techbuvar.hu

weboldalon történik.

 

E-mail cím:  info@techbuvar.hu

 

Adószám:14294291-2-11

 

Cégjegyzékszám:11-09-013687

 

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

 

 1. 05. 22.